Sommeren er endelig her. Det er meldt om årets første tropenetter, og hva er vel ikke mer perfekt da enn å pakke ned teltet og komme seg ut på tur. Selv om skolen har begynt kan du planlegge en utflukt til helgen, eller ta deg en tur på kveldstid med barna. 

Har du lenge drømt om en topptur, eller ønsker du å komme deg på en skikkelig tur gjerne i fjellet er det helt perfekt å pakke ned teltet i bilen. På fredag ettermiddag setter du deg i bilen til destinasjonen du har sett deg ut. Gå en times tid å finn deg en perfekt plass for telt og nyt kvelden med noe god mat og ett “glass” kartongvin som er perfekt for turhelg.

FullSizeRender (3)For det er akkurat det det handler om. Du kan gjøre impulsive turer som er litt planlagte. Lag deg litt mexicansk gryte pakk ned noen wraps og litt salat så har du en himmelsk middag når du kommer frem å har fått satt opp teltet før du legger ut på tur dagen etter. Det er nettopp de små forberedelsene som kommer til å gjøre turen din perfekt.

Hvor kan man sove?
I mark og på fjell gjelder allemannsretten. Det betyr i korte drag at du kan sove hvor du vil.
I Norge har vi rett til å ferdes fritt i naturen. Til alle tider har folk i Norge hatt rett til å ferdes fritt i naturen. Rett til å høste bær, raste, bade og slå leir. Slike aktiviteter var ikke til ulempe for noen og de skadet ikke naturen og det er årsaken til at rettighetene ble anerkjent.
Allemannsretten gjelder i første rekke i utmark .

Dette er Allemannsretten

Den frie ferdselsretten – allemannsretten – gir oss rett til å ferdes fritt i naturen og til å høste av naturens goder.

Rettigheter

Du har rett til:

 • å ferdes fritt til fots og på ski i naturen
  Denne retten gjelder både på stier, veier og i terrenget.
  Husk imidlertid alltid å lukke grinder etter deg og å ta hensyn til dyr på beite.
 • å ferdes over dyrket mark når den er snødekt eller frossen
  Denne retten gjelder i perioden 15.10. – 30.4
 • å bruke kano, kajakk, ro- eller seilbåt i vann og vassdrag.
  I ferskvann er det ikke alment tillatt med motorisert ferdsel
 • å raste, slå leir og overnatte i naturen
  se mer om telting og rasting
 • å sykle og ri langs stier og veier i utmark
  Les mer om sykling og ridning under berensninger lengre ned på siden.
 • å bade i sjøen, vann og vassdrag
 • å ferdes fritt i båt, fortøye og gå i land i utmark langs kysten
  Det er ikke tillatt å bruke kai eller brygge uten eierens samtykke. Fortøyningsringer, bolter ol kan imidlertid brukes dersom eieren ikke har forbudt det.
 • å plukke bær, sopp, urter og blomster.
  Unntatt er selvfølgelig fredete arter. Du kan også plukke nøtter dersom du spiser dem på stedet. Det er egne bestemmelser for plukking av multer i i Nordland, Troms og Finnmark. Det er forbudt å plukke multekart i hele landet.
 • å tenne bål om vinteren og hvis det ikke er skog i nærheten
  Vær alltid forsiktig med ild – husk at du ikke kan tenne bål i eller i nærheten av skogsmark i tiden 15.4. til 15.9. Når det gjelder bålbrenning kan det være lokale regler som er strengere, og myndighetene kan også bestemme at det skal være forbud mot å gjøre opp ild dersom det er veldig tørt og dermed stor skogbrannfare.
 • å sanke tørre kvister, greiner og trær til brensel.
  Du må imidlertid ikke skade levende trær. Du bør ikke tenne bål direkte på svaberg, da disse blir ødelagt av varmen og sprekker. Det er best å tenne bålet på et underlag av sand eller småstein
 • å fiske etter saltvannsfisk i saltvann
 • å fiske gratis i ferskvann hvis du er under 16 år
  Barn under 16 år skal få gratis fiskekort i ferskvann der det selges fiskekort. På steder hvor det ikke selges fiskekort, kna barn under 16 år også fiske gratis og uten tillatelse. I forhold til denne retten finnes det begrensinger når det gjelder laks og sjøørret. Barna må de fleste steder ha et fiskekort, men de får det altså gratis.
 • å kjøre på og parkere bilen langs privat vei
  Med mindre eier har forbudt det

Plikter

Friluftsloven pålegger alle som ferdes i naturen en generell plikt til å opptre hensynsfullt og varsomt. Vi må ta hensyn til naturmiljøet, til næringsutøvelse og til andre.

Dette innebærer at vi ikke kan:

 • tråkke i dyrket mark og eng
 • ferdes i skogplantefelt på barmark
  Et område regnes som skogplantefelt fra plantene er satt ut til de har nådd knehøyde
 • skade planter og trær
  Ved å bryte eller rive opp kvister for eksempel. Du kan heller ikke sanke never fra levende trær.
 • ødelegge eller rive ned gjerder og innhegninger
 • forstyrre dyr og fugler, inkl. reir og unger
 • sanke ved, stein og torv
  Det er ikke tillatt å ta med seg ved, stein og torv.
 • gjøre opp ild i skog og mark mellom 15. april og 15. september
 • kaste papir og annet søppel på veier og i terrenget
  Husk prisippet om sporløs ferdsel
 • slå opp telt nærmere hus eller hytte enn 150 m – ved telting ut over to dager kreves tillatelse fra grunneier

Du skal også vise hensyn:

 • til næringsutøvelse
  De som arbeider i naturen må få gode arbeidsforhold. Husk at disse oftest er eiere, eller arbeider for eieren.
 • til andre friluftsfolk
  En gyllen regel er at den sterkeste tar hensyn til den svakere, voksen tar hensyn til barn, ridende og syklende til gående og så videre!Når dette ikke skjer er det både irriterende og farlig. Husk at allemannsretten gjelder for alle, og egentlig mest for dem som ferdes til fots eller på ski.

Begrensninger av allemannsretten

Ved drikkevannskilder er det restriksjoner
Adferdsreglene rundt drikkevannskildene må respekteres.

Plikter for hundeeiere
Hund skal føres i bånd på turveger, i skiløyper og ellers på offentlige steder. Det gjelder ellers regler om båndtvang i andre områder, disse kan være lokale og fastsettes ut fra spesielle hensyn.

Generelt gjelder følgende:
I utmark gjelder båndtvangen fra 1. april til 31. oktober.

Ridning
Hest får ikke ferdes på veier og løyper som er preparert for skiløping og aking. Mange steder er det heller ikke tillatt å ri på stier eller i terrenget. Her må ryttere følge og sette inn i de lokale bestemmelsene. Ridning i terrenget er i utgangspunktet lovlig over skoggrensa og på stier og veier under skoggrensa.

Sykling
Syklister skal vise hensyn overfor gående. Også for sykling kan det gjelde lokale bestemmelser med hensyn til sykling i terrenget og på stier. Sykling i terrenget er i utgangspunktet lovlig over skoggrensa og på stier og veier under skoggrensa.

Jakt og fiske
Jakt og fiske i ferskvann og vassdrag inngår ikke i allemannsretten. Retten ligger hos grunneier, som må gi tillatelse For at du skal kunne jakte må du dessuten ta en jaktprøve, og må betale jegeravgift til staten og skaffar deg jaktkort. Fredningsbestemmelser er overodnet også eierens jaktrettigheter.

Større arrangementer
Det kreves samtykke av grunneier til arrangementer som stevner, leirer og lignende dersom arrangementene kan medføre nevneverdig skade eller ulempe. Samtykke fra eier kreves også hvis området avsperres, for eksempel var start og mål i forbindelse med et idrettsstevne. Løyper for skirenn, terrengløp og liknende må legges slik at skade på skogen, gjerder og så videre unngås. Det kan være litt uklart når et arrangement er så omfattende at det kreves samtykke fra grunneier. En god regel er å snakke med grunneieren og i det minste informere om arrangementet. Dessuten lønner det seg å ha en dialog om hvor og hvordan arrangementet best kan gjennomføres. På den kan det etableres et godt samarbeid til fordel for alle.

God tur.

Kommentarer

kommentarer

Relaterte artikler